l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Úřad požaduje další podklady

9. 6. 2021
Zatím stále v kancelářích pokračuje příprava stavby I/12 Běchovice–Úvaly. Přípravná fáze se nyní nachází ve fázi územního řízení, které předchází vydání územního rozhodnutí (ÚR). Stavebním úřadem městské části Praha 21, u kterého je vedeno územní řízení, byla vydána Výzva k doložení dokumentů do 30. 6. 2021. Jedná se o nově požadovaná stanoviska a stanoviska, která nesplňují požadavky SÚ. S dodržením termínu pro dodání stanovisek nebude problém, jelikož ŘSD již doložilo většinu dokladů. V souvislosti s dalšími požadavky se ale prodloužil termín předpokládaného vydání (nepravomocného) ÚR, a to do září. Předpoklad vydání pravomocného ÚR je do konce roku 2021.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR