l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Trasu okruhu zkoumají archeologové

3. 6. 2024
Na chybějící úsek Pražského okruhu (dálnice D0, úsek 511) mezi dálnicí D1 a Běchovicemi zamířily bagry. ŘSD v koordinaci se zhotovitelem zemních prací zahájilo koncem května zemní práce pro záchranný archeologický výzkum (ZAV). Zahájení ZAV je významný milník dostavby Pražského okruhu. Souběžně ŘSD pracuje na tom, aby v případě příznivých okolností (nejlépe ještě do konce roku 2024) mohlo zahájit samotnou stavbu 12,6 km dlouhé části. ŘSD již v závěru roku 2023 zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Tendr stále probíhá. Trasa zmíněné chybějící části D0 povede oblastí, kterou procházeli a osidlovali lidé už od pravěku. Na místo proto jako první nastupují odborníci ZAV. Archeologický průzkum terénu potrvá devět měsíců. Zahájení ZAV předcházela důkladná analýza terénu. Archeologové očekávají nálezy od mladší doby kamenné (tj. pravěku) až do vrcholného středověku. Aktuálně probíhá skrývka ornice. Práce provádí společnost Okrouhlický s.r.o. spolu s experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR