l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Stavba přinese ekologické kompenzace

6. 8. 2023
Dopad stavby části pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 na přírodu bude ŘSD kompenzovat v 16 lokalitách. V nivě nad Počernickým rybníkem například vzniká biotop pro vodní ptactvo, který bude jedním z nejhezčích biotopů na území Prahy. V rákosí už vzniklo několik tůní, které slouží jako rozmnožovací stanoviště obojživelníků a úkryt pro opeřence. V revitalizované nivě se již úspěšně usadily některé ptačí druhy. Možné je zde narazit třeba na ledňáčka říčního, čápa černého, lejska bělokrkého nebo žlunu zelenou. Z dalších zvířecích druhů lze zmínit skokana, ondatry či netopýry. Na místě se vyskytuje i kriticky ohrožený měkkýš velevrub malířský. Pro ještěrky pak vznikly suché zídky. Ekologické kompenzace jsou hotové ze 75%. Jejich dokončení se předpokládá ještě do konce roku 2023 či v příštím roce a náklady se pohybují v jednotkách milionů korun.  
Stavba úseku 511 délky 12,6 km by měla začít v příštím roce. Jihovýchodní část oblouk Pražského okruhu je klíčová dálniční část, která zajistí propojení dálnic ze severu (D10 a D11) s D1. Ulevit má Štěrboholské radiále a Jižní spojce. Nová dálnice by měla řidičům sloužit koncem roku 2027. 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR