l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Soud zamítl žalobu

18. 5. 2023

Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu proti územnímu rozhodnutí na stavbu úseku dálnice D0. Jde o část Silničního úseku kolem Prahy označovaného jako "511 Běchovice-D1”. K vydání ÚR došlo již 30. 7. 2020, ale proti tomuto kroku bylo podáno 47 odvolání. Nyní tak pokračuje příprava této klíčové stavby další fází. Aktuálně probíhá majetkoprávní příprava. V červnu 2023 plánuje ŘSD podat žádost o vydání stavebního povolení a ve čtvrtém čtvrtletí chce ŘSD zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR