l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Pracuje se na dokumentaci DÚR

21. 4. 2021
Úpravu v délce téměř třicet kilometrů čeká silnici I/12 v úseku mezi Úvaly a Kolínem. Vzhledem k rozsahu stavby je příprava náročná, nicméně stále  pokračuje. Momentálně se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), kterou pro Ředitelství silnic a dálnic zpracovává firma Pragoprojekt.  Předpoklad dokončení konceptu DÚR je do konce roku 2021, přičemž vydání územního rozhodnutí se očekává v příštím roce.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR