l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Chystají se zemní práce

5. 6. 2024
Příprava stavby I/12 Běchovice - Úvaly bude brzy patrná i v terénu. Ředitelství silnic a dálnic obdrželo 8 nabídek na realizaci zemních prací pro záchranný archeologický výzkum (ZAV) na trase. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Skanska a.s. za 64,9 mil. Kč (bez DPH). Zároveň probíhá vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele ZAV, aby práce mohly být zahájeny v průběhu 3. čtvrtletí 2024.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR