l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Chystá se průzkum trasy

29. 5. 2024
Ke svému konci se blíží termín pro podání nabídek na provedení zemních prací záchranného archeologického výzkumu na přeložce silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. Lhůta pro podání nabídek byla ke konci května stanovena na 4. června 2024. Jde o další krok v přípravě výstavby čtyřproudé komunikace východně od Prahy směrem na Kolín. Její výstavba je podmíněna dostavbou části Pražského okruhu (stavba D0 511) mezi D1 a Běchovicemi. Na úseku 511 již začaly archeologické práce minulý týden. Předpokládaná hodnota prací na I/12 je přes 385 mil. Kč (bez DPH). Dá se ale očekávat, že konečná vysoutěžená cena bude nižší. Zároveň běží tendr i na samotný záchranný archeologický průzkum.
U stavby je dále požádáno o vydání stavebního povolení a intenzivně probíhá majetkoprávní příprava. Ve 3. čtvrtletí plánuje ŘSD zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Obchvat Běchovic, Újezdu a Úval bude měřit přes 12 km a s jeho výstavbou se nyní počítá v letech 2025-2027.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR