l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Blíží se podání žádosti

20. 3. 2023
Dalšími postupnými kroky směřuje vpřed příprava stavby úseku D0 mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Příprava úseku pokračuje inženýrskou činností pro stavební povolení. Podání žádosti o vydání SP předpokládá ŘSD v červnu. V případě probíhající majetkoprávní přípravy již byli osloveni všichni vlastníci pozemků v trvalém záboru stavby. Také probíhá zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Čistopis PDPS by měl být hotový v září. Na úseku se bude kácet a od konce roku začne i archeologie. Výběrové řízení na zhotovitele zahájí ŘSD ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR