l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Termín vydání územního rozhodnutí oddalují i připomínky obcí

28. 5. 2020
Silnice I/12 procházející městy východně od Prahy se má dočkat přeložení do nové trasy, a to konkrétně v úseku Běchovice–Úvaly. Stavba nadále čeká na vydání územního rozhodnutí. Žádost o jeho vydání byla podána již téměř před rokem, ovšem poté následovalo přerušení územního řízení. Kvůli doložení potřebných dokladů se tak stalo již dvakrát (nyní do 30. 6. 2020). Jedním z důvodů je také skutečnost, že obce a městské části požadují změny v projektu. ŘSD se samosprávám v rámci možností snaží vyhovět, což ovšem vyžaduje určitý čas na projekci předložených požadavků (např. rozšíření mostu o chodník). Poté následuje ještě další doba na projednání změn, čímž se celý proces prodlužuje.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR