l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

4. 6. 2019
Dne 3. 6. 2019 byla na MÚČ Praha 21 podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby I/12 Běchovice –Úvaly.

Aktuální stav přípravy

16. 4. 2019
V lednu 2019 byl odsouhlasen čistopis aktualizované dokumentace pro územní řízení, kde jsou zapracovány veškeré požadavky plynoucí ze vydaného rozhodnutí o vlivu na ŽP, které vydalo MŽP.

Stavba spojky dostala dotaci

18. 10. 2018
Hostivařská komunikace odvede tranzit, pomůže také dopravě za východní hranicí Prahy.

Křižovatku u Českého Brodu čekají velké změny

6. 10. 2018
Řidiči by se mohli dočkat bezpečnější křižovatky u Českého Brodu. Předcházet tomu ale bude série opatření. Vyplývá to z jednání projektanta, zástupců města i Ředitelství silnic a dálnic, i po jednání s dopravním inspektorátem.

Podrobný geotechnický průzkum

30. 7. 2018
ŘSD ČR, Závod Praha zahajuje podrobný geotechnický průzkum na akci „I/12 Běchovice – Úvaly“.

Proces EIA

19. 3. 2018
Proces EIA byl v minulosti veden dle zákona č.244/1992, tedy vydané Stanovisko nemělo časově omezenou platnost.

Stavba silnice I/12

5. 1. 2018
Vítáme Vás na nově spuštěném webu věnované silnici I/12, kde se dozvíte veškeré informace o probíhající stavbě. Stavba prochází územím hl. města Prahy a Středočeského kraje (okres Praha – východ a Kolín). 
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR