l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Stavba spojky dostala dotaci

18. 10. 2018

Stovky rachotících kamionů naplněných mnohatunovými železnými kontejnery míří každodenně na uhříněveské překladiště společnosti Metrans. Pro obyvatele jihovýchodní části metropole i přiléhající části Říčanska představuje tranzitní doprava nebývalou zátěž. Od kolon a záplavy aut je má osvobodit tzv. Hostivařská spojka. S ní souvisí také dvě stavby, které se dotýkají středočeských komunikací – dobudování městského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 u Modletic a přeložka „kolínské“ silnice I/12.

            Zrod Hostivařské se nyní alespoň o kousek přiblížil, končící vedení pražského magistrátu totiž schválilo mnohamilionovou dotaci pro městskou část Praha 22, určenou na přípravné práce na této klíčové komunikaci. „Hostivařská spojka je důležitá, protože spojí jihovýchodní oblast Prahy s městským okruhem a odvede odtud tranzitní dopravu. Na provedení projekční přípravy a inženýrských činností nutných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení jsme vyčlenili dotaci 20 milionů korun,“ komentoval rozhodnutí náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), který už ve vedení Prahy nebude. Přípravné práce má zrychlit a zefektivnit i to, že se o nich do značné míry bude rozhodovat přímo na místních radnicích. „Stavby budou připravovat do úrovně stavebního povolení zástupci zmíněných městských částí tak, aby projednání probíhalo přímo s občany a zainteresovanými subjekty na jejich území,“ konstatuje rozhodnutí pražského magistrátu.

            Hostivařská spojka propojí vnitřní, Městský okruh, s tím vnějším, Pražským. A to mezi Jižní spojkou u lanového mostu na západě a na východě připravovanou klíčovou etapou dostavby Pražského okruhu poblíž Běchovic, takzvanou stavbou 511. Pod tímto označením se skrývá spojení dálnic D11 a D10 u Běchovic s D1 poblíž Modletic.

Čekání na spojku

S tím souvisí jiná, neméně důležitá stavba, zmíněná přeložka „kolínské silnice“ I/12 v úseku z Běchovic do Úval. Ta podle předpokladu odvede dopravu z Běchovic, Újezda nad Lesy a za hranicí metropole také od Úval. Podle projektu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude tato přeložka dlouhá více než 12 kilometrů, na nichž vznikne mimo jiné šest mimoúrovňových křižovatek, šest mostů či 13 nadjezdů.

            Podle optimistické varianty by stavba číslo 511 mohla být hotova v roce 2025, celý okruh o čtyři roky později. Také po přeložce silnice I/12 by se šoféři mohli poprvé projet roku 2025.

            Kolínská I/12 se má rekonstruovat a na několika úsecích také rozšířit v trase necelých 30 kilometrů od Úval do Kolína. Tento projekt prochází schvalovacím řízením.

Příliš hluku a prachu

Budování Hostivařské spojky o celkové délce přibližně šest kilometrů je plánováno ve třech stavebních etapách. První z nich je propojení od ulice Přátelství k Pražskému okruhu. Další část tvoří obchvat Dolních Měcholup a třetí fázi představuje propojení Průmyslové a Kutnohorské ulice.

            Absence spojky aktuálně znamená, že přes jihovýchodní část Prahy denně projede až 35 tisíc aut. Okolo pěti set z nich jsou těžké nákladní vozy s váhou nad šest tun. Tranzitní dopravou jsou nejvíce postižené Uhříněves, Horní Měcholupy a Petrovice. Chybějící Hostivařskou spojku zde v současnosti suplují ulice Švehlova, Přátelství, Kutnohorská či Hornoměcholupská. S dopravou souvisí také vysoká hladina hluku a prachu. Jedno z nedávných měření uvedlo, že úroveň hluku se zde pohybuje ve špičce pracovního dne mezi 66 až 91 decibely, hygienická norma přitom činí 65 decibelů.

Staré plány

V plánech dopravních inženýrů se Hostivařská spojka objevila poprvé v 80. letech minulého století. Tehdy ji experti trasovali od křižovatky Městského okruhu, odtud poté mířila k Říčanům. Představovala tak silniční obchvat Dolních Měcholup a Uhříněvsi. Plány se však měnily a stavba odkládala. Od roku 2000 na nutnost této komunikace upozorňovali představitelé radnic v dotčené části města. V roce 2013 magistrát schválil změnu územního plánu, který v Uhříněvsi stavbu spojky umožňoval.

Fakta Hostivařská spojka

  1. léta: V územních plánech se poprvé objevil záměr komunikace. Tvořil obchvat Dolních Měcholup a Uhříněvsi, odkud silnice mířila k Říčanům. 24,5 milionu korun s DPH: Tolik peněz dostane Praha 22 na přípravné práce spojené se stavbou Hostivařské spojky. Tři stavební etapy má mít stavba této komunikace podle projektu. Jejich délka se pohybuje od 2,5 do 3,1 kilometru. 12,6 kilometru bude mít předpokládaná přeložka silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. 29,5 kilometru této komunikace od Úval pod Kolín projde rekonstrukcí. Silnice dostane například nový povrch, ve 14 úsecích komunikace se předpokládá rozšíření ze dvoupruhového na třípruhové.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR