l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Pokračují práce na stavební dokumentaci

20. 8. 2020
Již jen měsíce zbývají k dokončení základní podoby dokumentace pro stavební povolení (DSP) na stavbu "I/12 Běchovice-Úvaly". Vybraný zhotovitel již započal práce na zpracování DSP. Odevzdání jejího konceptu se předpokládá v listopadu tohoto roku. K dokončení však bude nutné počkat až na vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě. Vydání nepravomocného ÚR se předpokládá v závěru roku 2020. Čistopis DSP by pak měl být odevzdán nejpozději v červnu 2021.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR