l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Křižovatku u Českého Brodu čekají velké změny

6. 10. 2018
"První opatření spočívá v tom, že na úseku silnice I/12 mezi křižovatkami II/113 a III/1133 bude omezena maximální rychlost na 70 kilometrů v hodině. Následovat bude zákaz předjíždění a zrušení možnosti odbočit ze silnice I/12 doleva na Český Brod, pokud jedete ve směru z Prahy.  Jak uvedl Jan Pohůnek, vedoucí odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu, místo bude opatřeno balisety, včetně psychologicko optických příčných pruhů. „Následovat budou přípravy na možné umístěni úsekového měřeni rychlosti v celém úseku,“ uvedl.

Počítá se také s naprojektováním přechodu se středovým ostrůvkem a přejezdem pro cyklisty. To aby existovalo propojení se zamýšlenými chodníky a cyklotrasami. Místo by se také mělo dočkat podobného nasvětlení, jako je na úseku silnice v Přistoupimi.

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR