l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Koncept dokumentace byl dokončen

14. 12. 2020
V případě projektové přípravy stavby "I/12 Běchovice-Úvaly" nastal další posun. Na počátku prosince dokončila zpracovatelská firma (Sudop Group) koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP). Nadále platí, že dokončení DSP (v podobě čistopisu) je závislé od vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě. Vydání nepravomocného ÚR se předpokládá do konce února 2021.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR