l   Praha – Běchovice – Úvaly

Novinky

Silnice I/12

Čistopis dokumentace je připraven

12. 2. 2021
Do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí musí počkat dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP) ke stavbě "I/12 Běchovice-Úvaly". ŘSD má dokončený koncept DSP, ovšem nyní nemůže s další přípravou pokročit. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je nově posunut na červenec letošního roku. To by mělo být vydané nepravomocné ÚR. 
Do září 2021 by pak ÚR mohlo nabýt právní moci, čímž by se situace odblokovala a DSP by tak mohla být dokončena v čistopise. Nyní stále probíhá územní řízení, během kterého ŘSD již doložilo většinu dokladů, v řešení jsou pak další požadavky stavebního úřadu na doplnění.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR